Inloggen
  • Deelnemers: 380 gemeenten in 4 regio’s, het coördinatie- en het bestuurlijk overleg
  • Vier regio's: De regio-overleggen gaan over vastgoed-, geo- en WOZ-gerelateerde onderwerpen
  • Het coördinatie-overleg is een overkoepelend orgaan boven de 4 regio's

Welkom

Deze kennisbank is bedoeld voor gemeenten om op één plek relevante informatie over (geo-)informatie gerelateerde thema’s te kunnen vinden en delen.

De kennisbank heeft een thematische insteek waardoor informatie over een bepaald onderwerp eenvoudig is te vinden. Naast het informeren over, en delen van, landelijke informatie biedt de kennisbank ook ruimte voor onderlinge uitwisseling van gemeentelijke kennis (discussie, reviews en documenten).

De kennisbank is in eerste instantie toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers. Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten, zoals het realiseren van geïntegreerde beschikt de kennisbank over een semi-openbaar deel, waaraan ook niet-gemeentelijke medewerkers met een pleio account kunnen deelnemen.

Wat is het GGB?

Het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) is het intergemeentelijk en interbestuurlijk kennisplatform op het gebied van vastgoed, WOZ en geo-informatie. Het GGB is een samenwerking tussen gemeenten, de VNG en DataLand.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat via
Ben Roetgerink (b.roetgerink@dataland.nl).